Ajankohtaista

Uutishuone

Klinikat laatujärjestelmän rakentamisen tukena

06.02.2023 | Ajankohtaista

Laatuklinikat tekevät ISO9001-laatujärjestelmää tutuksi Meira Novan henkilöstölle.

Meira Novan laatujärjestelmän rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Sertifioinnin on tarkoitus tapahtua tämän vuoden lopulla.

Laatujärjestelmän rakentamisen ja käyttöönoton aikana on tärkeää pitää henkilöstö tietoisena projektin etenemisestä, osatavoitteiden saavuttamisesta sekä järjestelmän sisältämistä vaatimuksista.

Laatujärjestelmän rakentamisen yhteydessä otetaan käyttöön uusia toimintamalleja ja -tapoja. Näistä hyvinä esimerkkeinä ovat sisäiset auditoinnit, toiminnan poikkeamien käsittely ja toimittajien hallintamalli.

”Osalle henkilöstöä varsinainen ISO9001-laatujärjestelmäkin voi olla tuntematon käsite. Laatujärjestelmä on kaikkien Meira Novan työntekijöiden asia ja sen vuoksi tietoa tulee jakaa paljon ja avoimesti”, laatupäällikkö Susanna Viitaniemi sanoo.

Tietoisuuden, osaamisen ja ymmärtämyksen tueksi Meira Novalla aloitettiin Laatuklinikat. Laatuklinikka järjestetään kerran kuukaudessa vaihtuvalla ISO9001-aihealueella. Tilaisuudet pidetään Teams-kokouksina ja niistä otetaan tallenteet, jotka jaetaan kaikkien Meira Novan työntekijöiden katsottavaksi sisäisiä kanavia pitkin. Laatuklinikan aiheita käsitellään myös pienpalavereissa logistiikan työntekijöiden kanssa.

”Tähän mennessä klinikoilla on käsitelty laatua käsitteenä, Meira Novan politiikat ja prosessikartta sekä jatkuvan parantamisen periaatteita ja käytäntöjä. Tilaisuuksissa on myös mahdollisuus esittää avoimia kysymyksiä laatujärjestelmän rakentamiseen liittyen.”

Laatuklinikat jatkuvat sertifiointiin saakka. Sertifioinnin jälkeen tilaisuuksia jatketaan harvennetulla aikataululla.

Politiikat ohjaavat toimintaa

Meira Novan politiikat


Jaa sisältöä: