Vastuullisuus

Meira Novan vastuullisuuskatsaus 2022 (julkaistu 28.4.2023)

Meira Nova Sustainability Report 2021 (in English)

Meira Novan hankinnan vastuullisuus

Meira Nova on osa S-ryhmää, ja Meira Nova on sitoutunut S-ryhmän vastuullisuusperiaatteisiin, joita ovat:


Osana S-ryhmää

Vastuun kantaminen ihmisistä ja ympäristöstä on yksi S-ryhmän arvoista. Koska S-ryhmä on yli kahden miljoonan suomalaisen omistamana yritys ja sen tekemät päätökset ja linjaukset vaikuttavat tavalla tai toisella lähes jokaisen suomalaisen arkeen, vastuullisuuden on oltava osa jokapäiväistä toimintaa ja päätöksentekoa.

Kaikki toiminta S-ryhmässä tähtää etujen ja entistä parempien palveluiden tuottamiseen asiakasomistajille.  Myös asiakkaat odottavat S-ryhmältä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin huomioon ottavaa, vastuullista toimintaa. S-ryhmä haluaakin varmistaa, että kaikki asiakasomistajille tuotetut palvelut ovat turvallisia ja terveellisiä käyttää ja että ne ovat eettisesti tuotettuja.

Avoimuutta ja yhteistyötä

Vastuun kantaminen ja avoin, reilu toiminta koko toimitusketjussa on S-ryhmän kaltaiselle suurelle toimijalle välttämättömyys, kuten myös toiminnan jatkuva uudistaminen ja toimintatapojen jatkuva kehittäminen. Maailman muutoksessa ei pysy mukana, ellei ole valmis muuttumaan, oppimaan ja uudistamaan toimintatapojaan.

Kaiken lähtökohtana on kuitenkin taloudellinen vakaus ja tuloksellisuus. Ilman taloudellisesti kannattavaa ja tuloksellista liiketoimintaa meillä ei ole sitä turvattua kivijalkaa, jonka päälle S-ryhmän palvelut yli 1600 toimipaikassa voivat rakentua. Paitsi taloudellisesti vakavarainen, S-ryhmä on myös vakaa ja turvallinen työpaikka, jossa henkilöstöstä pidetään huolta. Sen tietävät yli 40 000 s-ryhmäläistä.

Jaetut tavoitteet

S-ryhmässä vastuullisuuteen liittyvät asiat ovat osa arjen toimintaa ja normaalia johtamista. Yhdessä laaditut ja vastuullisuustyötä ohjaavat vastuullisuusperiaatteet on laadittu S-ryhmän arvojen pohjalta.

Vastuullisuuteen liittyvät strategiset mittarit varmistavat sen, että jaamme samat tavoitteet. Jokaisella S-ryhmän liiketoiminta-alueella ja jokaisessa ketjussa toteutetaan vastuullisuusohjelmaa, jonka toteutumista seurataan mittarein. Ohjelmissa seurataan jatkuvasti muun muassa energiatehokkuuteen, jätteiden ja pakkausmateriaalin määrän vähentämiseen ja ympäristömerkittyjen tuotteiden myyntiin liittyviä tunnuslukuja. Lisäksi osalla osuuskaupoista on omia vastuullisuusohjelmiaan.